Slaters Vauxhall Achieve Customer Excellence Award For The 2nd Year Running​

​Sean Buckley Plant Technician Manager at Vauxhall Ellesmere Port Manufacturing Plant, presents Slaters Director Tim Pritchard with the "Customer Excellence Award" at Slaters Llangefni, Isle of Anglesey.

Sean Buckley, Rheolwr Technegol Safle Cynhyrchu Vauxhall Ellesmere Port, yn cyflwyno "Gwobr Rhagoriaeth Cwsmeriaid" i Tim Pritchard, Cyfarwyddwr Slaters yn Slaters Llangefni, Ynys Mon.​​​

Tim Pritchard Slaters Director accepts the "Customer Excellence Award" on behalf of staff from Sean Buckley Plant Technician Manager at Vauxhall Ellesmere Port Manufacturing Plant at Slaters Llanwnda, Gwynedd.

Tim Pritchard, Cyfarwyddwr Slaters yn derbyn "Gwobr Rhagoriaeth Cwsmeriaid" ar ran y staff yn Slaters Llanwnda, Gwynedd gan Sean Buckley, Rheolwr Technegol Safle Cynhyrchu Vauxhall Ellesmere Port.​

"This is two years running that our teams at Llangefni and Llanwnda have won this National Award and is a testament for their hard work and exemplary customer service.  I am very proud to share in their sucess and the 90 years history of Slaters" - Tim Pritchard - Director

Representatives of car manufacturer Vauxhall Motors visited local dealers Slaters Llangefni and Llanwnda recently to present a "Customer Excellence Award" to staff and senior management.  This prestigious award is presented to top performers throughout the UK & Ireland.  Customers are surveyed on their purchasing experience at the dealership for both sales and service.  This is the second year in succession that Slaters have won the award and site Director Tim Pritchard said "We are obviously delighted to win the award once again, the performance exemplifies the hard work of our teams located at our sites in Llangefni and Llanwnda.

The Vauxhall brand achieved the top spot throughout North Wales for vehicle sales during 2013 despite very strong competition from other leading brands.  Tim puts this continuous success down to the hard work of his staff during some financially challenging economic issues in recent times.  The motor industry has suffered more than most but continuous growth over the past 24 months has brought much needed confidence back into the market place. 

Tim also recognises the undoubted importance of a loyal customer base who return year on year to take advantage of an excellent model range, coupled with class leading incentives such as "Flexible Finance" and "Vauxhall Lifetime Warranty".  He concludes by saying "Our customers travel from all corners of North Wales and occasionally beyond to support us, I thank each and every one most sincerely".

Fe wnaeth cynrychiolwyr o Vauxhall Motors, y gwneuthurwyr ceir, ymweld â’r gwerthwyr lleol Slaters Llangefni a Llanwnda yn ddiweddar i gyflwyno ‘Gwobr Rhagoriaeth Cwsmeriaid’ i staff ac uwch reolwyr. Cyflwynir y wobr mawr ei bri hon i’r perfformwyr gorau ledled y Deyrnas Unedig ac Iwerddon. Cynhelir arolygon ymysg cwsmeriaid am eu profiadau prynu gan y gwerthwr o safbwynt gwerthu a gwasanaeth. Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i Slaters ennill y wobr ac meddai Tim Pritchard, Cyfarwyddwr y safle, ‘Rydym yn amlwg wrth ein bodd ein bod wedi ennill y wobr unwaith eto, ac mae’r perfformiad yn dangos gwaith caled ein timau sydd wedi’u lleoli yn Llangefni a Llanwnda’

Fe wnaeth brand Vauxhall gyrraedd y brig drwy ogledd Cymru am werthiant cerbydau yn ystod 2013 er gwaethaf cystadleuaeth gref iawn gan frandiau amlwg eraill. Dywed Tim fod y llwyddiant hwn i’w briodoli i waith caled ei staff yn ystod ‘cyfnod economaidd heriol o safbwynt ariannol yn ddiweddar. Mae’r diwydiant ceir wedi dioddef mwy na’r rhan fwyaf, ond mae twf cyson dros y 24 mis diwethaf wedi dod â hyder oedd ei angen yn ddirfawr yn ôl i’r farchnad’

Mae Tim hefyd yn cydnabod ‘pwysigrwydd diamheuol cwsmeriaid lleol sy’n dychwelyd flwyddyn ar ôl blwyddyn i gymryd mantais o’r ystod o fodelau rhagorol ynghyd â chymhelliannau sy’n arwain y farchnad fel ‘Cyllid Hyblyg’ a ‘Gwarant Oes Vauxhall’. Fe orffennodd drwy ddweud ‘mae ein cwsmeriaid yn teithio o bob rhan o ogledd Cymru ac thu hwnt i’n cefnogi, ac rydw i’n diolch yn ddiffuant iawn i bob un ohonyn nhw’.​​

Acquire